• Grote collectie
  • Originele werken
  • Limited Editions
  • Gratis verzending

Selectiecriteria. Kan iedereen meedoen?

 

Wilt u weten op basis van welke criteria wij onze collectie samenstellen? Wilt u ook uw werk verkopen via Aquarel Art? Laat het ons weten via onderstaande e-mail. We sturen u dan snel alle informatie toe om te participeren in Aquarel Art. Voor nu vast de volgende toelichting op onze selectiecriteria.

Nee, niet iedereen kan participeren als deelnemer in Aquarel Art. Voordat wij een kunstenaar uitnodigen om te participeren, hebben wij al wat onderzoek gedaan. De toppers kennen wij natuurlijk. Zij die minder bekend zijn, toetsen wij op aspecten als opleiding, gerealiseerde exposities en lidmaatschap van kunstenaarscollectieven. De kunstenaar hoeft niet aan al deze criteria te voldoen. Talent is natuurlijk een doorslaggevend criterium. Kwaliteit beoordelen wij op beheersing van aquareltechniek, compositiekwaliteit, originaliteit en creatief concept. En…ja, wij zijn verkopers van kunst, dus wij beoordelen ook de verkoopbaarheid van de kunstwerken. En dat hangt natuurlijk samen met de trends in de markt.

Hoewel Aquarel Art oogt als een museum voor de aquarelkunst is Aquarel Art per definitie geen expositieruimte. Wij kruipen ook niet in de rol van de kunstcriticus die bepaalt wat wel en geen kunst is, maar wij scheiden wel goedbedoelde vrijetijdsbesteding van professioneel vakmanschap. Helaas hoort daar soms een besluit bij om bepaald werk niet te willen representeren. Ons hoofddoel is de aquarelkunst te promoten en binnen dit segment kunst te presenteren waarvan wij denken dat het verkoopbaar is.

Eenmaal geselecteerd, gaan wij samen aan de slag om uw aquarellen snel te plaatsen. U levert materiaal aan op basis van onze wensen en wij zullen dan zorg dragen voor plaatsing van het materiaal op onze website en promotie van uw kunstwerken.

Meldt u per e-mail aan bij menno@aquarel-art.nl. U krijgt dan snel nadere informatie toegestuurd.

Lees meer over onze services: Aquarel Art Agenda en Aquarel in opdracht.

 

error: Content is protected !!